Κατηγορία: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συνέδριο Cyber Security

Συνέδριο για την ασφάλεια και προστασία στον κυβερνοχώρο: Χτίζοντας την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται στο Ζάππειο Μέγαρο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικ ...

Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα που συνοδεύουν την ιθαγένεια της ΕΕ. Καθόλο το έτος θα προωθήσουμε τον διάλογο μεταξύ όλων των επιπέδων της διακυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων και διασκέψεων σε όλη την Ευρώπη, όπου θα συζητηθούν αυτά τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και θα διαμορφωθεί το όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020.
Διαβάστε Περισσότερα

e-SENS

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει το συντονισμό της πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο e-SENS. Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε μέσα από το πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικών για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT PSP) του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και τη Καινοτομία (CIP- Competitive Innovation Program).
Συμμετέχοντες επίσης στο πρόγραμμα από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης.
Διαβάστε Περισσότερα

STORK 2.0

PDF | DOC | STORK 2.0
Το ψηφιακό θεματολόγιο, το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (2011-2015), καθώς και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τονίζουν την σημασία της πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το έργο STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα συμβάλει στην υλοποίηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και αυθεντικοποίηση χρηστών. Στηρίζεται στα αποτελέσματα του STORK 1.0 το οποίο είχε σαν σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών σε εθνικό επίπεδο προσεγγίσεων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Διαβάστε Περισσότερα

Close