Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ

PDF | DOC | Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016
Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις για το Υπόδειγμα βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και το Βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων

PDF | DOC | Διευκρινίσεις για το Υπόδειγμα βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και το Βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, αναφορικά με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/ 12132/21-4-2017 Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
Διαβάστε Περισσότερα

Close