Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ

PDF | DOC | Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016
Διαβάστε Περισσότερα

Close