Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

PDF | DOC | Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) και β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Διαβάστε Περισσότερα

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

PDF | DOC | Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

Διαβάστε Περισσότερα

Close