Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

PDF | DOC | Διακήρυξη  πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαβάστε Περισσότερα

Διατήρηση συστημάτων αξιολόγησης/επιλογής

PDF | ΘΕΜΑ: Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011) Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 το ...

Close