Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Υπηρεσία Ασύλου

PDF | DOC | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ρόδου της Υπηρεσίας ...

Τροποποίηση της αριθμ. 399/30-04-2012 απόφασης

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. 399/30-04-2012 (ΑΔΑ: Β464Χ-ΡΡ7) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των εποπτευόμενων φορέων του και των αναφερόμενων σε αυτό Ανεξάρτητων Αρχών».Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ. 397/27-04-2012 απόφασης

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. 397/27-04-2012 (ΑΔΑ: Β464Χ-Φ3Α) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων του».Διαβάστε Περισσότερα

Close