Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με α/α 2 της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτική
Διαβάστε Περισσότερα

Close