Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών ΟΔΕ Δι@ύγειας

PDF | DOC | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με
αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του
προγράμματος Δι@ύγεια στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και στο σύνολο των Υπουργείων.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε WCO

PDF | DOC | Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π 10383/7.11.2011 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WCO), διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για ...

Close