Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP 2019) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) για το έτος 2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP 2019)» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) για το έτος 2019

Διαβάστε Περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Μεταφοράς Προσωπικού ΕΒΖ ΑΕ

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας διάθεσης προσωπικού της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., κατ’εφαρμογή του αρ.23 του ν. 4587/2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Διαβάστε Περισσότερα

Close