Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Διαβάστε Περισσότερα

Τηλεφωνικός κατάλογος

PDF |XLS| Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο  καθολικό κατάλογο των τμημάτων. 

Τελευταία ενημέρωση καταλόγου 30-03-2018

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 10674

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2131313 000

* Υποχρεωτικό Πεδίο*

CAPTCHA

Refresh
 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΥΠΔΑ μηνός Μαΐου 2017

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 05-150) μηνός Μαΐου 2017

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαϊου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 05-150):

Διαβάστε Περισσότερα

Close